Croeso - English


Ers dros 40 mlynedd, mae Cylch Ymchwil Rheilffyrdd Cymru (CYRhC) yn dod ag ymchwilwyr a modelwyr at ei gilydd sydd ‚ diddordeb ym mhrif linellau a changhennau Rheilffyrdd Cymru, yn ogystal ‚'r tramffyrdd a lleoliadau diwydiannol ‚ chysylltiad rheil ledled y Dywysogaeth.
Illustration
Er 1978, prif bwrpas CYRhC yw darparu fforwm i aelodau ar gyfer trafodaethau, cyfleusterau ymchwil a chyfrwng hwyluso cysylltiadau ag eraill ‚ diddorebau tebyg er mwyn osgoi dyblygu gwaith ymchwil. Er mwyn gwireddu'r amcanion hyn, mae canolfan ymchwil gyda CYRhC yn Rhiwderin, ger Casnewydd yn Ne Cymru, ac mae'r Cylch yn cynnig cylchlythyr rheolaidd i aelodau, cylchgrawn cyhoeddiedig, cyfarfodydd dan do a gwibdeithiau maes.

Ymunwch ‚ ni

Gyda channoedd o aelodau ledled y wlad a thu hwnt, bydd rhywun ar gael i helpu gyda chwiliadau a rhoi cyngor ar y ffordd orau o fwrw ymlaen gyda'ch ymchwil. Felly gall ymuno ‚'r Cylch arbed llawer o amser ac ymdrech. Yn ogystal, mae cyfleusterau a digwyddiadau eraill ar gael i aelodau >>.

Hawlfraint

Mae hawlfraint y tudalennau hyn a'r delweddau a'r wybodaeth sydd ynddynt yn perthyn i Gylch Ymchwil Rheilffyrdd Cymru. Ni chaniateir atgynhyrchu gwybodaeth neu ddelweddau at bwrpas elw heb ganiat‚d ysgrifenedig o CYRhC ond caniateir atgynhyrchu gwybodaeth a delweddau yma at bwrpas defnydd unigol yn unig.

Latest News


Updated July 11th 2021

Membership renewals. The new rates come into force with renewals on the 1st September 2021. Renewal form is available here>>

Updated July 2nd 2021

Newsletter No.166 Summer 2021 available in the Members Section>> Summer 2021

Updated, April 13th 2021

Dates for Summer walks 2021.

Updated, April 17th 2020

A selection of railway videos that may help with our time in self isolation, or social distancing.

Updated June 16th 2020

BOOK now avilable to order ON LINE. As reviewed in the latest Railway Modeller. Further details>> Barry Railway Drawings Discounted prices for Members via the Members Section.

Updated April 20th 2020

New online catalogue of the Mike Morton Lloyd Photographic Collection>>

Updated March 25th 2020

Publications Working Group: Meeting notes and reports available in the Members section>>

Updated July 11th 2017

Cambrian Railways Transfers in 4mm & 7mm scales. Further details>> Cambrian Railway ONLINE SALES NOW AVAILABLE Paypal Discounted prices for Members via the Members Section.

Updated 24th June 2017

Updated index Private Owner Wagons & tankers Index (mainly pre - 1948) compiled by Joe Greaves.

Updated, 21st May 2016

Searchable indexes of the first six volumes of the WRRC Journal are available in PDF format on their appropriate pages. WRRC Journal.


WRRC Forum

The WRRC Forum is the place to discuss Welsh Railways follow the link Further details>>